אחרי 20 שנה

Reuven

Chaya and Reuven Grodner

איך המפגש עם גבריאל משפיע עלי היום ענר טאוסיג

אסף

רב יעקב

ארייאל

kfir 1

משה וגבריאל וייס

gilad

זיכרון חי הרב אורי הכהן

kfir

playback section – 20 years without Gavriel

הרב חסדאי וינר

שיעור וסיפור על גבריאל של חבר שלו הרב חסדאי וינר